Skrivekunstskolen

Ønsker du at blive bedre til at skrive og læse skønlitteratur? Til at forholde dig kritisk til det du selv og andre skriver? Kunne du tænke dig at bruge et halvt år på at fordybe dig i din egen og andres litteratur?

Skrivekunstskolen er for unge i alderen 17-30, som vil prøve kræfter med kreativ skrivning. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage – kun lysten til at arbejde med den kreative proces, som er tekstproduktion og tekstkritik

Følg med på Instagram og Facebook, for at få et indblik i skolens hverdag samt informationer om fremtidige arrangementer 

Undervisningen

Semestret er tilrettelagt i kortere tematiske forløb, der har fokus på litteraturens former, fx genrer. Forløbene kan også omhandle litteratur med politiske, økologiske, mytologiske eller kønsmæssige aspekter – uden at være begrænset hertil. Ofte er begge dele tilfældet. 

I løbet af semestret inviteres professionelle forfattere ind som gæsteundervisere. Det kan eksempelvis være med fokus på en særlig genre/stil, som denne forfatter er kyndig i.

Tryghed er essentielt for undervisningssituationen. Det være sig både, når vi taler om udgivet litteratur, og når vi læser hinandens tekster i kritisk øjemed. Der skal være plads til at udtrykke sig prøvende, og vi hjælper hinanden til altid at have konstruktive samtaler. 

Der er ingen begrænsninger for, hvilke genrer eleverne skriver i, men al tekst betragtes som fiktion og skal være skrevet på dansk (eller et læseligt svensk/norsk).

Af og til tager vi på ekskursioner for at blive inspireret, styrke sammenholdet og for at skrive. Vi kan fx tage til Mols Bjerge og skrive om og til naturen, i Domkirken for at arbejde med beskrivelser af rum eller i IKEA for at samle stof til dialoger. 

Undervisningen er tilrettelagt med 20 timer om ugen kl. 10-15 alle hverdage med undtagelse af onsdage. Forårsforløbet varer 21 uger og efterårsforløbet varer 18 uger og starter i hhv. januar og august.

Semestret afsluttes med en antologi, der samler et udvalg af elevernes tekster.

Fællesskabet

På Skrivekunstskolen vægtes det sociale fællesskab på lige fod med det faglige. Vi tror på, at kunsten lever sit mest fyldestgørende liv, når den opleves og produceres sammen med andre. Derfor er det vigtigt for os, at eleverne har det godt, mens de går på skolen. Det betyder, at vi altid bestræber os på at skabe et trygt rum, hvor der er plads til at være sårbar, og hvor man kan finde modet til at udfordre sig selv.

Efter Skrivekunstskolen

Skrivekunstskolen tjener blandt andet som forberedende til Nordens forfatterskoler og har sendt elever videre til optagelse på Forfatterskolen (DK), Skrivekunstakademiet i Bergen (N), Forfatterstudiet i Bø (N) og Biskops Arnö (S). 

Også Det Jyske Kunstakademi og Dramatikeruddannelsen har modtaget talenter fra skolen. 

Flere af skolens tidligere elever er debuteret som forfattere og/eller arbejder som redaktører, journalister, undervisere mv. 

Arrangementer

Tre gange pr semester afholdes oplæsninger på skolen ifm. undervisningsforløbet.

Hvert semester rundes af med afgangsoplæsning, reception og fest for de dimitterende elever. Ved samme lejlighed udgives skolens afgangsantologi.

Midtvejs i undervisningsforløbet afholdes reception, hvor eleverne præsenterer deres B16-udgivelser med oplæsninger. B16 er en lille (A6) bog med i alt 16 sider.

Læreroplæsningen finder også sted en gang pr. semester, og her kan man høre skolens lærere læse op fra deres seneste eller kommende udgivelser.

Derudover inviteres eleverne ofte til at læse op i kirker, på festivaler, gymnasier mm.

Alle arrangementer kan findes på skolens facebookside.


»… med så mange dedikerede, vidt forskellige mennesker omkring bordet, havde du et panel af tilbagemeldere på dine tekster, som dårligt kan købes for penge.« 

Emil, F14

»Jeg lærte meget af at få og give kritik og at blive præsenteret for ny litteratur. Jeg lærte at bruge sproget på nye måder.«

Sofie, E17

»Socialt har skolen givet mig et tilholdssted og en omgangskreds med unge mennesker med de samme interesser som mig. Blandingen af at skrive og læse egen tekst op i trygge omgivelser med andre, har gjort at jeg har åbnet mig og fået det bedre psykisk.« 

Lærke, F17


»På skolen anerkendes man som forfatter og som menneske. Det fik mig til at tro på mig selv.«

Elias, E22»… derfor er det et taknemmeligt tilbageblik, jeg sidder med i dag.« Vivian, E16